Άλλα

Άλλοι πάροχοι φιλοξενίας που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες μας, ταξινομούνται με βάση τη δημοτικότητά τους μεταξύ των χρηστών μας.

Οδηγίες για προσθήκη της εταιρείας σας στην κατάταξη.

Μη επαληθευμένη Καταχώριση

Α/Α Όνομα εταιρίας Ελεγχόμενος Server
  1. Οι εγγραφές στην επαληθευμένη βαθμολογία έχουν ελεγχθεί για περισσότερο από 30 ημέρες με ενδιάμεσο διάστημα ελέγχου μικρότερο από 60 λεπτά. Από την άλλη, οι εγγραφές στη μη επαληθευμένη βαθμολογία έχουν ελεγχθεί για λιγότερο από 30 ημέρες ή με ενδιάμεσο διάστημα ελέγχου μεγαλύτερο από 60 λεπτά.
  2. Η σελίδα ανανεώνεται κάθε 4 ώρες. Μην πανικοβληθείτε εάν ο Πάροχος Web/ISP σας δεν εμφανιστεί αμέσως.
  3. Είστε εταιρεία φιλοξενίας ιστοσελίδων; Μήπως θέλετε να καταχωρηθείτε σε αυτή την κατάταξη; Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
    • Εγγραφείτε για ένα Επαγγελματικό λογαριασμό.
    • Προσθέστε μια δοκιμή για το website/server σας, και θυμηθείτε να εισάγετε το "provider information".
    • Μόλις το κάνετε αυτό, το όνομά σας θα εμφανιστεί σε αυτή τη σελίδα μέσα σε 4 ώρες.